dimarts, 8 de juliol de 2008

El Barça i les TIC

Encara que sembli rar, té el seu sentit parlar del FC Barcelona en un blog sobre vot electrònic. I, perquè? (que diria la Terribas)... Doncs perquè el procés electoral de la moció de censura que ha viscut l'entitat ens permet de posar de relleu les potencialitats que l'ús d'una solució de vot electrònic remot hagués comportat. El principal element positiu hagués estat la facilitat d'emetre el vot des de qualsevol punt del planeta per a un percentatge molt elevat de socis que no resideixen a Barcelona i que no han pogut desplaçar-se a l'estadi per a emetre el seu vot de forma presencial. Es podrà dir, també, que l'alternativa del vot per correu hagués estat una bona opció. Certament. Però sembla força evident que una institució com el FCB, rellevant en la nostra societat, hagués pogut apostar per a implementar les TIC en aquest àmbit. Les experiències de vot remot són força nombroses ja, no només en l'àmbit públic com en el cas d'Estònia, sinó també en el món empresarial a casa nostra.
Per altra banda, també hagués estat força encertat l'ús d'urnes electròniques en substitució de les urnes tradicionals de paper, per fer més àgil l'emisió del vot i el recompte, tot i que els resultats varen tindre's amb força rapidesa.
De totes formes, la nostra opinió és que cal una aposta decidida per a oferir nous canals complementaris per a la participació (no només en les eleccions a "can Barça", obviament!). Les TIC ens permeten de fer-ho, compatibilitzant les tecnologies tradicionals (paper i urna de metacrilat) amb les noves, de manera que qui no participi sigui realment perquè no vol, i no pas perquè no pot.

dilluns, 7 de juliol de 2008

MESG - Master in Services Engineering and Management (University of Porto)

Our colleague Joao Falcao informs:
The Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP) is starting this September the 2nd Edition of the Master in Services Engineering and Management www.fe.up.pt/mesg (MESG: Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão), a 2 year (120 ECTS) programme, under the Bologna framework.
This Master in Service Engineering and Management aims at developing competences to conceive, design, implement and operate technology enabled service systems. MESG is directed to graduates in Engineering, Science, Economics or Management, who want to develop their career in service development, design and management, either in services or in the manufacturing industries.
During the 2 year period, master students may choose to study a semester in other University under a similar approved programme. The final semester involves a full-time project in the context of an external organization or in a research unit of the University, in both cases under academic supervision.
This master programme has received strong support from several institutions, such as IBM, McKinsey, Accenture, Wipro, IBS, CPC-HS, Banco BPI, Deloitte, SONAE, SAGE, Novabase, and Portugal Telecom. These companies and FEUP will sponsor the best candidates in their master projects.
FEUP has several well established research and academic exchange programmes with many European and Brazilian universities, e.g., under the ERASMUS and MOBILE initiatives, and is involved in several joint research and academic initiatives with leading USA universities, such as the MIT, CMU and UTA. FEUP is a member of CEASER, Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research.
This Master in Services Engineering and Management follows from the long and successful experience of the University of Porto in related programmes, in particular the following ones:
· MIEIG – Master in IEM - Industrial Engineering and Management, established in 1991, the top programme in IEM in Portugal, according to www.fup.pt (in Portuguese).
· MIEIC – Master in Informatics and Computing Engineering, established in 1994, the top programme in ICE in Portugal, according to www.fup.pt (in Portuguese).
· DEIG – Doctorate in IEM - Industrial Engineering and Management, established in 2003, the unique IEM doctorate programme in IEM in Portugal.