dimarts, 2 de maig de 2006

El vot nul polític d'Esquerra

Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) s'ha decidit finalment per recomanar l'anomenat "vot nul polític", és a dir, l'emissió d'un vot que, tot i ser invàlid, té una innegable lectura democràtica i ideològica.

Malgrat les lamentables i sorprenents declaracions d'alguns líders socialistes (De Madre) assenyalant que aquesta opció va en contra de les conquestes democràtiques assolides col·lectivament en les darreres dècades, cal preguntar-se, en relació al vot electrònic, si les plataformes tecnològiques que les empreses ofereixen estarien en disposició d'introduir propostes com la d'Esquerra.

Segurament és possible si es fa un cert esforç tècnic, però cal pensar-hi i sobre tot cal esmerçar-hi temps i esforços. No val però mantindre l'absència de l'opció de vot nul i fins i tot defensar-ho dient que evita els errors dels votants. Casos com el d'Esquerra, o d'altres ben propers com les darreres eleccions municipals basques, demostren que ens trobem amb un aspecte molt millorable dels actuals sistemes electrònics de vot.